JA slide show
 
ผอ.พศจ.มค.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจวัดประสบวินาศภัย
วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2018 เวลา 07:12

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยพระมหาประกาศ  อาภากโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกรณีเพลิงไหม้กุฏิสงฆ์วัดชาดใหญ่  ตำบลหัวเรื่อ  อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม โดยใหคำแนะนำเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุนบูรณวัดประสบวินาศภับ  การขอหนังสือรับรองสภาพวัด ใบแทนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา  และเอกสารสำคัญอื่นๆของวัดที่ถูกเพลิงใหม้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ฯ
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 08:58

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  เป้นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยมีพระสุทธิธรรมโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งโครงการดังกล่าว  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามร่วมกับวัดป่าวังเลิง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน ๑๕๐ คนเข้าร่วมโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พศจ.มหาสารคามและคณะสงฆ์อำเภอวาปีปทุม ลงพื้นตรวจสอบวัดประสบอัคคีภัย
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 08:45

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  ได้มอบหมายให้นายสมพร  จันอุด  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและนายศาสตรา  ดีแดง  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอวาปีปทุม  โดยมีพระครูวรพรตสิทธิการ  เจ้าคณะอำเภอวาปีปทุม ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะสงฆวัดชาดใหญ่  ตำบลหัวเรือ  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้กุฏิสงฆ์ภายในวัด  ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่า มีสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ ๒,๐๐,๐๐๐ บาท โดยคณะสงฆ์ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจ  ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  ได้ประสานวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบอุดหนุนวัดประสบวิาศภัยจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเร่งด่วน

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาพระวินยาธิการในเขกปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2018 เวลา 08:32

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  จัดการประชุมสัมนาพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีพระเทพปริยัติโมลี  รองเจ้าคณะภาค ๙ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจีระวิชญ์  นิยมธรรม  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  บรรยายพิเศษในหัวข้อ" นโยบายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ"และนายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม บรรยายในหัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามกับการสนองงานคณะสงฆ์ "โดยมีพระวินยาธิการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้  จำนวน ๒๐๐ รูป

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบทุกทกภัย
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2018 เวลา 08:33

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามนำโดยพระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคามและพระสุทธิธรรมโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม (ธ)  มอบกัปปิยภัณฑ์ที่คระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว  โดยมีนายเสน่ห์  นนทะโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานรับมอบ ซึ่งของที่ได้รับจากการบริจาคนี้ทางจังหวัดมหาสารคาม  จะนำไปมอบให้สถานกุงศุลสปป.ลาว ประจำจังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ ๓ สิงหาคมนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2018 เวลา 07:59

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมีพระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายเสน่ห์  นนทะโชติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.มหาสารคาม

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

Joomla System 0.1


เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

(มหานิกาย)

วัดมหาชัย พระอารามหลวง

พระสุทธิธรรมโสภณ

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

(ธรรมยุต)

วัดป่าวังเลิง

แนะนำวัด

วัดมหาชัย
วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

วัดป่าวังเลิง
วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คุณธรรมจริยธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน พศ.

Untitled Document

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์