JA slide show
 
พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
วันพุธที่ 01 สิงหาคม 2018 เวลา 07:36

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเปิดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมการลงพื้นที่หมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดมหาสารคาม
วันพุธที่ 25 กรกฏาคม 2018 เวลา 02:49

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ร่วมกับคณะสงฆ์ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ " ประจำปี ๒๕๖๑ หมู่บ้านต้นแบบในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:45

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระครูพิสัยสารคุณ  รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอโกสุมพิสัยและโรงเรียนมัธยมวัดกลางโกสุม  จัดกิจกรรมขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑,๓๕๐ คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:37

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม รับเชิญออกรายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคาม ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 23 กรกฏาคม 2018 เวลา 07:25

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุทธิชัย  อิงคยะกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปลงผมนาค โครงการอุปสมบทจำพรรษาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายวิทยา  มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พระเทพสิทธาจารย์  เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ 02 กรกฏาคม 2018 เวลา 03:05

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดมหาชัยพระอารามหลวง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.มหาสารคาม

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

Joomla System 0.1


เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

(มหานิกาย)

วัดมหาชัย พระอารามหลวง

พระสุทธิธรรมโสภณ

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

(ธรรมยุต)

วัดป่าวังเลิง

แนะนำวัด

วัดมหาชัย
วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

วัดป่าวังเลิง
วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คุณธรรมจริยธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน พศ.

Untitled Document

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์