JA slide show
 
พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2017 เวลา 04:24

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมพร  จันอุด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง สอบราคาเช่ารถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:36

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง  การสอบราคาเช่ารถบรทุก(ดีเซล) ขนด ๑ ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับพร้อมพนักงานขับรถ

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฏาคม 2017 เวลา 02:41

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  จังหวัดมหาสารคามโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม  จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  และพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  อำเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017 เวลา 05:53

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมพร  จันอุด  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  เข้าร่วมพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยคและพิธีมอบประกาศนียบัตรประโยค ๑-๒ แก่พระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘-๙ ณ วัดศรีสุทธาวาส  จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...
 
ราคากลางจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)
วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2017 เวลา 08:38
ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรี สมัยทวารวดี
จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ หลัง ณ ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 (เอกสารประกาศเชิญชวน) ประกาศจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง การก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนครจำปาศรี สมัยทวารวดี จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม สมัยสามัญครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
วันพุธที่ 07 มิถุนายน 2017 เวลา 04:13

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  นายสมพร  จันอุด  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคามสมัยสามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ณ วัดปัจจิมเชียงยืน ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.มหาสารคาม

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

Joomla System 0.1


เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

พระเทพสิทธาจารย์

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

(มหานิกาย)

วัดมหาชัย พระอารามหลวง

พระสุทธิธรรมโสภณ

เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม

(ธรรมยุต)

วัดป่าวังเลิง

แนะนำวัด

วัดมหาชัย
วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

วัดป่าวังเลิง
วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

คุณธรรมจริยธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน พศ.

Untitled Document

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์