รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 00:00
จำนวนวัดในจังหวัดมหาสารคาม
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดมหาสารคาม 966 วัด
มหานิกาย 917 วัด
ธรรมยุต 49 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 965 วัด
มหานิกาย 916 วัด
ธรรมยุต 49 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดมหาสารคาม
พระภิกษุ 4,515 รูป
มหานิกาย 4,117 รูป
ธรรมยุต 398 รูป
สามเณร 634 รูป
มหานิกาย 614
รูป
ธรรมยุต 20 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2556

LAST_UPDATED2
 

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.มหาสารคาม

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

Joomla System 0.1