ข้อมูลสารสนเทศ
ข้อมูลวัดร้างจังหวัดมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2013 เวลา 03:56

สรุปจำนวนวัดร้างจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๕๖                 
              

ที่ ชื่อวัดร้าง  หมู่ ตำบล อำเภอ โฉนดเลขที่ เนื้อที่(ไร่-งาน-วา) หมายเหตุ
วัดบ้านเหล่าคา ปอพาน นาเชือก ๓๓๒๐๔ ๔-๐-๓๑เศษ๖ส่วน ๗  มีพระสงฆ์
วัดบ้านอีโต้ หนองกุง นาเชือก ๑๙๐๕๘  ๒-๓-๐๐  มีพระสงฆ์
วัดกระต่าย สันป่าตอง  นาเชือก ๑๔๔๗๔ ๔-๒-๕๗  
วัดหนองม่วง หนองเม็ก นาเชือก - ๓-๑-๐๖ อยู่ระหว่างออกโฉนด
วัดทัพช้าง วังใหม่ บรบือ ๕๘๘๔๒ ๒-๑-๕๓ มีพระสงฆ์
วัดบ้านบัวมาศ บัวมาศ  บรบือ  ๒๑๘  ๒-๒-๐๐ ขอตรวจสอบเพิ่มเติม
วัดบ้านโนนงิ้ว ขามป้อม  วาปีปทุม ๓๖๔๑๗  ๑-๒-๑๘ ขอตรวจสอบเพิ่มเติม
วัดบ้านแตงแซง หัวเรือ  วาปีปทุม ๖๓๒๘๓  ๘-๐-๗๙  
วัดเสือโก้ก ๑๐ เสือโก้ก  วาปีปทุม ๖๘๓๓๔ ๓-๒-๓๗  
๑๐ วัดบ้านดงเค็ง   ๑๖ หัวเรือ วาปีปทุม  - ๕-๐-๐๐ มีพระสงฆ์ อยู่ระหว่างออกโฉนด

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖
หมายเหตุ  ๑. อยู่ในระหว่างพิจารณาเพื่อยกเป็นวัดมีพระสงฆ์  จำนวน  ๔    วัด
            ๒. อยู่ระว่างออกโฉนด  ๒ วัด
            ๓. จัดประโยชน์/ ขอยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ ๔ วัด
            ๔. พระภิกษุสงฆ์ที่ต้องการการพัฒนาวัดร้างให้เป็นวัดมีพระสงฆ์  (วัดร้างลำดับที่  ๓, ๗,๘, ๙ )        
            โปรดติดต่อได้ที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม 
            โทร. ๐๔๓ ๗๗๗๗๙๕-๖, ๐๘๙๔๔๔๐๖๓๘  
            หรือ นายณรงค์ชัย  สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ โทร.๐๘๔๕๑๙๓๔๔๗

LAST_UPDATED2
 
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดมหาสารคาม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2013 เวลา 00:00
จำนวนวัดในจังหวัดมหาสารคาม
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดมหาสารคาม 966 วัด
มหานิกาย 917 วัด
ธรรมยุต 49 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 965 วัด
มหานิกาย 916 วัด
ธรรมยุต 49 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดมหาสารคาม
พระภิกษุ 4,515 รูป
มหานิกาย 4,117 รูป
ธรรมยุต 398 รูป
สามเณร 634 รูป
มหานิกาย 614
รูป
ธรรมยุต 20 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2556

LAST_UPDATED2
 


ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.มหาสารคาม

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

Joomla System 0.1