Social Link
ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

                          วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมสำนักงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทั้งสรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและแจ้งนโยบายต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ทวิช ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,801