Social Link
ตู้ปันสุข จังหวัดมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำตู้ปันสุข จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

ภาสกร/ภาพ

ทวิช/เขียน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,048