Social Link
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายธรรมนูญ แก้วคำ, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ, นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, หัวหน้าส่วนราชการ, จิตอาสา ๙๐๔, จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จำนวน ๒๐,๐๐๐ ต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชน เยาวชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ปี พ.ศ.2564 ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม
ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายนายณรงค์ชัย สนิทผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการและนายทวิช วรรณทาป นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภารดี-ข่าว/ทวิช-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,045