Social Link
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดมหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน 200,000 ตัว ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อเป็นการเพิ่มผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง พร้อมทั้งบำรุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ.มหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.หนองเม็ก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน จิตอาสา มีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองนาไร่เดียว ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภารดี-รายงาน/ทวิช-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,053