Social Link
ร่วมประชุมพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

             วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มอบหมาย นายณรงค์ชัย สนิทผล
และนายพีรพัชร์ วงศ์วรนิตย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด โดย พระครูจารุวรรณธรรมสถิต รองเจ้าคณะอำเภอโกสุมพิสัย
ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายโสภณ ราชพลแสน ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภอโกสุมพิสัย ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมคณะกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ที่พักสงฆ์บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองกุงสวรรค์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภารดี-ข่าว/พีรพัชร์-ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,056