Social Link
ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

        วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยามเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูนชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม  ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมประชุมฐานะคณะกรรมการ

 

ภารดี เขียน/คชนม์คเชษฐ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,532