Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินติดกับ วัดปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

             วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ พร้อมด้วย นายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม ในการชี้ระวังแนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินติดกับวัดปัจฉิมทัศน์ ชุมชนปัจฉิมทัศน์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : อนุวัฒน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 227,753