Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่และเสนาสนะประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัด

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานที่และเสนาสนะประกอบการพิจารณาคำขออนุญาตสร้างวัดตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเพิ่มเติม ณ ที่พักสงฆ์ป่าโชคดี (ธ)  ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 227,747