JA slide show
 
การพัฒนางานสู่ยุค4.0
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:37

ตัวอย่างการพัฒนางานสู่ไทยแลนด์ 4.0

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทะเบียนวัดร้าง
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:27

ทะเบียนวัดร้าง จังหวัดมหาสารคาม

อ่านเพิ่มเติม...
 
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 13:00

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:19

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

วิสัยทัศน์  (Vison)

เป็นองค์กรในการพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาและสนองงานคณะสงฆ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณชีวิตและให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 00:00

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:35

วันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามมอบหมายให้
นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผอ.พศจ.มหาสารคาม

 

 

นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา

Joomla System 0.1


เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม


พระเทพสิทธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
(มหานิกาย)
วัดมหาชัย พระอารามหลวง

 

 

 

 

 พระสุทธิธรรมโสภณ
เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม(ธรรมยุต)
วัดป่าวังเลิง

แนะนำQR code
คุณธรรมจริยธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

เว็บไซต์หน่วยงานภายใน พศ.

Untitled Document

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 22 บุคคลทั่วไป ออนไลน์