Social Link
พศจ. มหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พศจ. มหาสารคาม ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พศจ. มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ ๙ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดนัดสีเขียวองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (Green Market) ประชุมข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,558