Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมโครงการพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดมหาชัย เจ้าคุณอารีย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๕ พรรษา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิสุทธิ์ญาโณภาส (สมุน สุทธิญาโณ คำยอด) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าตูม อดีตเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส อำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,736