Social Link
พศจ. มหาสารคาม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ ๕๐ วัน) พระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต ป.ธ.๖, พธ.บ., ศศ.ด.กิตติ์, พธ.ด.กิตติ์) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิสิทธิ์ พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวงพร้อมออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง (นักธรรมชั้นตรี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พศจ.มหาสารคาม ร่วมถวายความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับการสนองงานคณะสงฆ์ด้วยภารกิจ ๖ ด้าน พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีแสดงพระธรรมเทศนาคัมภีร์เทศเฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 227,733