Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ณ วัดโพธิ์ศรี(โพธิ์ศรีห้วยทราย) อำเภอบรบือ พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็นพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,808