Social Link
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒๓ วัดขุนพรหมดำริ

วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมหาสารคาม แห่งที่ ๒๓ ได้รับการจัดตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๓ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีพระครูสารกิจประยุต (กาบ ฐานทตฺโต) เป็นเจ้าสำนัก 

 


image รูปภาพ
หลักสูตรสำหรับพระสงฆ์
หลักสูตรอบรมนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
doc หลักสูตรการอบรม |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,251