Social Link
วัดสว่างวารี

วัดสว่างวารี  ตั้งอยู่ที่บ้านท่าขอนยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๘ ตารางวา วัดสว่างวารี ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๙ ปัจจุบันมีพระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) พระราชาคณะชั้นสามัญ รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม  ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส


image รูปภาพ
พระสารคามมุนี (บุญเรือง ฐานทตฺโต) รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัด
อุโบสถ ภายในวัด
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,585