Social Link
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๒ วัดศรีสวัสดิ์

         วัดศรีสวัสดิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 37 ถนนนาควิชัย ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยมีนายธรรมวงษา (นายอุษา พรรณะ) ได้ชักชวนชาวบ้านและญาติพิี่น้องร่วมกันสร้าง ปัจจุบันมีพระครูศรีปริยัติโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ดำรงตำแหน่งเจ้าสำนัก 


image รูปภาพ
image
พระครูศรีปริยัติโสภิต ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัด
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,251