Social Link
วัดหนองหูลิง

    วัดหนองหูลิง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘ บ้านหนองหูลิง หมู่ที่ ๗ ตำบลมิตรภาพ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖  ภายในวัดมีเสนาสนะประกอบด้วยศาลาการเปรียญ และกุฏิ ปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูป นอกจากนั้น ยังมีอุโบสถนาคราช ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ ที่มีความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงาม โดดเด่น แฝงไปด้วยคติธรรม นับเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียง ที่นักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศ หลั่งไหลกันเข้าไปทำบุญ กราบสักการะพระประธานในอุโบสถ และเยี่ยมชมสิ่งก่อสร้างภายในวัด


image รูปภาพ
อุโบสถนาคราช ที่มีความสวยงาม
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,555