Social Link
สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด แห่งที่ ๓ วัดป่าหนองคู

วัดป่าหนองคู ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อการฝึกการเจริญสติ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา โดยมีพระศรีวรญาณ ประธานสงฆ์สายงานการเจริญสติแบบเคลื่อนไหว ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นเจ้าสำนัก

http://​ https://goo.gl/maps/FnTb7WNBxc6rnpsn9 ​


image รูปภาพ
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,615