Social Link
วัดป่าวังเลิง (ธ)

ดป่าวังเลิง จังหวัดมหาสารคาม เป็นวัดป่านิกายธรรมยุติที่มีชื่อเสียง สร้างโดยหลวงปู่ พระมหาบุญมี สิริธโร เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 (ธรรมยุต) ของจังหวัดมหาสารคาม ตั้งอยู่ เลขที่ 235 หมู่ที่ 9 กม.8 ถนนมหาสารคาม-กาฬสินธุ์ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ติดกับหนองน้ำสาธารณะวังเลิง และป่าชุมชนสาธารณะโคกเลื่อน ปัจจุบันมีพระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ฝ่ายธรรมยุติ


image รูปภาพ
พระสุทธิธรรมโสภณ (สุทธิพงศ์ ชนุตฺตโม)
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่พระมหาบุญมี สิริธโร
ประตูทางเข้าวัด
พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,593