Social Link
วัดป่าวังน้ำเย็น

วัดป่าวังน้ำเย็น หรือที่มีอีกชื่อเรียกคือ วัดพุทธวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านวังน้ำเย็น ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อยู่บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้อง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาค่ะ โดยเป็นสังกัดสงฆ์มหานิกายในปัจจุบันค่ะ และมีพระครูภาวนาชยานุสิฐ (วิ.) หรือที่รู้จักกันดีว่าพระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส


image รูปภาพ
พระครูภาวนาชยานุสิฐ (วิ.) (พระอาจารย์สุริยันต์  โฆษปญฺโญ)
โบสถ์มหาอุตม์
ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์
พระเจดีย์ศรีมหาสารคาม

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 186,368