Social Link
พระครูวินัยธรดวงศิลป์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดป่าโคกดินแดงมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาเชือก

            วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น.พระครูวินัยธรดวงศิลป์ ปิยสีโล  เจ้าอาวาสวัดป่าโคกดินแดง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนาเชือกตามโครงการสังฆะเพื่อสังคม สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช  เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ณ วัดป่าโคกดินแดง ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากร เข้าร่วมพิธีมอบในครั้งนี้

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,535