Social Link
ร่วมประชุมพระสังฆาธิการเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

                               วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ระดับเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการ โดยพระครูวินัยวรญาณ เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา เป็นประธานการประชุม ณ ศาลาพระราชวรญาณอนุสรณ์ วัดประชาบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/วิทยา ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,746