Social Link
ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับจังหวัด “นครร้อยสารสินธุ์”

                         วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ และนายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับจังหวัด “นครร้อยสารสินธุ์” สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาฯ มจร. วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/อนุวัฒน์ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,554