Social Link
ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ วัดศรีสุข อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

                   วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอโกสุมพิสัย และ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุให้กับ วัดศรีสุข ตำบลห้วยขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,550