Social Link
พศจ. มหาสารคาม ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

                       วันจันทร์ที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม
ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเมืองมหาสารคาม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน / ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,564