Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาอำเภอเชียงยืน ประจำปี ๒๕๖๔

                 วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง สำนักศาสนศึกษาอำเภอเชียงยืน ชั้นประโยคนักธรรมชั้นตรี ประจำปี ๒๕๖๔  ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดย พระครูปริยัติจันทสาร เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เจ้าสำนักศาสนศึกษาอำเภอเชียงยืน เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ วัดกลางเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด ๑๙  ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,550