Social Link
พศจ. มหาสารคาม ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย

                วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตอำเภอโกสุมพิสัย และอำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน /ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,546