Social Link
ประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

                     วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ โดยมี นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ ให้ใช้สถานที่ในการจัดประชุม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ บ้านอุปราช ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน / อำพรภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,761