Social Link
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

                  วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม จัดโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมี  นายสัมฤทธิ์ ภูเลี่ยมคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาสารคาม (วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม) อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี ซินโซ เขียน/พรทิพย์ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,800