Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

                วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายธนพัฒน์ สุนประโคน นักวิชาการสนาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ  ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ธนพัฒน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,528