Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมงานโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในวัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

                วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนาย ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  คณะสงฆ์อำเภอชื่นชม โดยมี พระครุประดิษฐ์วิริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอชื่นชม พระอธิการนภา ปภาโส เจ้าอาวาสวัดส่างแก้วนิมิตอุดมธรรม พร้อมด้วยคณะสงฆ์จัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรในวัดแก้ปัญหาค่าครองชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกื้อหนุนวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ในการนี้ นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมโครงการ ณ วัดส่างแก้วนิมิตอุดมธรรม ตำบลกุดปลาดุก อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว : ภารดี ซินโซ
ภาพ : ภาสกร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 153,756