Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖

                   วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นางสาวภารดี ซินโซ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี ๒๕๖๖  โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ข่าว/ภาพ: ภารดี ซินโซ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,658