Social Link
พศจ.มหาสารคามร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาล ตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น.  นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม  ร่วมพิธีตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ และศาล ตา-ยาย ประจำศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเป็นที่สักการะ  ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเสริมสิริมงคลของผู้ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และผู้มาติดต่อราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ภาพ : พรทิพย์ ผาสุข

ข่าว : ธนะมินทร์ ภัคสิริจุฑานันท์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,297