Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

           วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายสมพร จันอุด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี ซินโซ/ข่าว
นางพรทิพย์ ผาสุข/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 613,297