Social Link
คณะสงฆ์อำเภอบรบือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จังหวัดมหาสารคาม

วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูวีรธรรมมานุศาสน์ รองเจ้าคณะ​อำ​เภอ​บรบือ, พระครูวิจิตร ธรรมสังวร เจ้าคณะตำบลวังไชย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบรบือ และ พระครูสังฆรักษ์โพรัตน์ เตชปญฺโญ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอบรบือ​ ในนามคณะสงฆ์​อำเภอ​บรบือ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปัจจัยให้กับศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม โดย นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้รับมอบ ณ กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงาพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามพร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบ และอำนวยความสะดวกจนเสร็จพิธี

 

ภารดี เขียน / ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,522