Social Link
ร่วมประชุมคณะสงฆ์อำเภอเชียงยืน ณ วัดกลางเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

                     วันศุกร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติจันทรสาร เจ้าคณะอำเภอเชียงยืน เป็นประธานการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระเลขานุการทุกระดับในอำเภอเชียงยืน ณ วัดกลางเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และนายชยชัย นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและสนองงานคณะสงฆ์

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,784