Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท – เอก ประจำปี ๒๕๖๔

              วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามสอบวัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม, สนามสอบวัดพยัคฆภูมิวราราม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย, สนามสอบวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย และสนามสอบวัดประชาบำรุง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,582