Social Link
ร่วมงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม”

                        วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานเปิดงาน “Kick off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด ๑๙ (Pfizer) สำหรับนักเรียน และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และ นายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

ภารดี เขียน/อนุวัฒนต์ ภาพ


บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,728