Social Link
วัดสุวรรณาวาส จัดงานปาฏิโมกข์สัญจรและมอบทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรของคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย

                    วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. วัดสุวรรณาวาส จัดงานปาติโมกข์สัญจรของคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย โดย พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย
พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีปาฏิโมข์สัญจรของคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย ซึ่งตรงกับงานประเพณีบุญสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ณ ศาลาจัตุรมุข วัดสุวรรณาวาส อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และนายศาสตรา ดีแดง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมศาสนาพิธีและอำนวยความสะดวกจนเสร็จพิธี

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,790