Social Link
ประสานงานการฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อำเภอวาปีปทุม

                           วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย นายชยชัย สายแสง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายอนุวัฒน์ กันเกษ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนวาปีคณานุสรณ์วิทยา
ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/อนุวัฒน์ ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,735