Social Link
ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

                         วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๓.๓๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วัดบ้านบัวมาศหรือวัดหนองสิม ตำบลบัวมาศ และวัดหัวหนองหรือวัดโนนนิคม ตำบลวังไชย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,790