Social Link
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

                              วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธัญญาวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference ) ณ หัองประชุม ๓๐๑ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ภารดี เขียน/ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,732