Social Link
พศจ. มหาสารคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส “วันออกพรรษา”

                    วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และ นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม พร้อมพี่น้องพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส “วันออกพรรษา” โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม และ นายชยชัย สายแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกจนเสร็จพิธี

 

ภารดี เขียน/อำพร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,586