Social Link
พศจ. มหาสารคาม จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้งเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

                              วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอกันทรวิชัย โดยได้รับความเมตตาจากท่าน พระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้งเนื่องใน “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” ณ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,562