Social Link
ร่วมพิธีตั้งกองผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔

                            วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดพิธีตั้งกองผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีฯ โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณด้านหน้าศาลาจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ นายอำพร  กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีและสมทบทุนจัดตั้งกองผ้าป่าสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้

 

ภารดี เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 54,586