Social Link
พศจ.มหาสารคาม ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบูรพาหนองบัว อำเภอแกดำ

              วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธี ทอดกฐินสามัคคี โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง เป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยนายอำเภอ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ วัดบูรพาหนองบัว ตำบลวังแสง อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,599