Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท – เอก ประจำปี ๒๕๖๔

                  วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม พร้อมบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ สนามสอบวัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมืองมหาสารคาม และสนามสอบวัดกลางโกสุม อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙.

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 273,609