Social Link
พศจ.มหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

            วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นายอำพร กุดแถลง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนายคชนม์คเชษฐ มูลผลึก นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัดงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ วัด ได้แก่ ๑)วัดเทพประดิษฐ์ ตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย ๒)วัดกลางเชียงยืน ตำบลเชียงยืน ๓)วัดสว่างศรีวิลัย ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน ๔)วัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

ภารดี ซินโซ เขียน/ภาสกร ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,818